ankarada yürümek Meseleler

Şili’ye Yayan

Herkes biraz babasının elinden, anasının öğüdünden, nenesinin sesinden öğrendi bu kenti, biz simitlerden. Samanpazarı’ndan üç metre çiçekli pazen almıştık. Bir elbise diktirmiş, artanını cilt yapmıştık...