Pusu'la

Ankara Keşif Haritası Pusu’la

Baudelaire’in on sekizinci yüzyıl Paris’i için türettiği flaneur kelimesi Türkçe’ye aylak olarak geçse de, bilinir ki en güzel fikirler aylaklardan çıkar. Kentin gerçek sahibinin de...