Kent

Zuppeyûn’uyla Geyikhan’ıyla: İnek Bayramı

Cebeci kampüsünün en karizmatik okulu benim için Siyasal’dır. Aslında okul yıllarında ”siyasal” demez ”mülkiye” kelimesini kullanırdım. Hatta zaman zaman ileri gidip ”Mekteb-i Mülkiye” tamlamasını kullanmışlığım...