Damla Sandal Çamlıdereli kızlar Kent

Arşivde Kaybolduk | Çamlıdereli kızlar

Bir kültür ürünü olarak giyim, insanların yaşam biçimi hakkında bilgi verebilen en önemli göstergelerdendir. Toplumun ya da ulusun coğrafi konumu ve tarihi ile sosyo-ekonomik koşulları...