Ankara müzeleri paylaşım hareketi Kent

#Ankaramüzeleri paylaşım hareketi

Cumhuriyet ideallerinin ve yeni bir hayatın sembolü olan başkent Ankara’nın makus bir kaderi var: başkent olmadan önce genellikle “tozlu ve kurak bir kasaba” olarak tanımlanmak....