Meseleler

Üçüncü Yaka: New Wave Nedir?

Bir müzik dalgasından ya da bir moda akımından söz etmiyorum. “New Wave in Berlin”, sadece bir Facebook grubunun adı. O halde nasıl bu kadar hayatım(ız)a...