PinGOin
PinGOin, engelli ve farklı erişim kriterine sahip kişilerin sosyal ortamlarda yaşadıkları eşitsizlikleri azaltmak için mekanları ve toplumu daha kapsayıcı hale getirecek çözümler üreten bir sosyal girişimdir. Türkiye’de yaşayan 8,5 milyon engelli birey için sevgi, merhamet, yardımlaşma duygusunun ötesinde; eşitlik, hak temelli anlayış ve birlikte hareket etme esasıyla çalışır. Konuyu yalnızca engelliler tarafından ele alınmaktan çıkarıp engelli olmayan kişileri erişilebilirlik konusunda farkındalık kazanmaya, harekete geçmeye ve değişimin parçası olmaya hazırlar.

depremde engelli bireyler Meseleler

Deprem sonrası engelli bireyler ve hakları

Türkiye’de engelli bireyler ile ilgili istatistiki bilgiler oldukça sınırlı. 2011 TÜİK verilerine göre ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 12’si engelli bireylerden oluşuyor. Ancak bu sayının çok...