İhsan Seddar Kaynar
Ünye'de 1981 yılında doğdu. Ankara'da ODTÜ (ceng 1999-2005) ve Gazi Üniversitesinde (iktisat // BA 2005-2009); İstanbul'da Marmara Üniversitesinde (iktisat tarihi // MA + PhD 2010-2016) eğitim aldı. Marmara Üniversitesi SBE'de 2016 yılında Murat Koraltürk'ün danışmanlığında tamamladığı "Engürü'den Ankara'ya 1892-1962 Arasında Ankara'nın İktisadi Değişimi" başlıklı doktora tezi, Koç Üniversitesi VEKAM Araştırma Ödülü'ne layık görüldü. Ankara ve Türkiye tarımında değişim üzerine yoğunlaşan çalışmaları, dönemsel olarak İmparatorluk'tan Cumhuriyet'e geçiş (1880-1960) dönemine yayılır. Çalışma konularının bazıları; yöresel yeme-içme alışkanlıkları ve mutfak kültürü, yük hayvanları (katır ve ebeveynleri), demiryolu, Karadeniz, Ankara, fındık (tarımı+ticareti), Kıbrıs (1878-1960), akarsu, su kaynakları ve sel felaketleri, Demokrat Parti (1950-60) üzerine. Efil Yayınevi tarafından yayınlanan tek kitabı "Engürü’den Ankara’ya: Ankara’nın İktisadi Tarihi (1892-1962)" adıyla Mart 2020'de basıldı. Bir iktisatçı olarak iktisat tarihi alanında akademik çalışmalar yürütüyor.

    Ankara üzüm bağı Kent

    Arşivde Kaybolduk | Engürü’de eylül

    Fotoğraflarla anılar biraz renklenir, somutlaşır ve hatırlamak kolaylaşır. Yeni gittiğiniz bir şehirde fotoğraf çektirmek adettendir. Bir zamanların Ankara’sında bağların arasında çekilecek bir fotoğraf ile muhteşem...