Güliz Öktem Taşdemir
TED Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünde öğretim üyesidir. Başkent Üniversitesi, GSTMF, İç mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü lisans eğitiminin ardından, Hacettepe Üniversitesi, İç Mimarlık Yüksek Lisans Programı, Türkiye’de Turizm Mimarisi Örneğinin Yerden Bağımsızlık, Yeniden İşlevlendirme ve Kimliksizlik Kavramları Açısından İrdelenmesi başlıklı teziyle yüksek lisans derecesini aldı. 2018 yılında aynı üniversitede, Kentin İç Mekânları: Ankara Belleğinde Pasajlar, (1950-1980) başlıklı teziyle doktora derecesi aldı. Kentin alternatif hikâyelerini sözlü tarih aracılığıyla çalışmakta, kimlik/anlam/bağlam ilişkilerini tartışmakta, mekân ve sosyal tarih bağlantısı üzerine araştırmalarını sürdürmektedir. Docomomo _Türkiye İç Mekan Komitesi’nde aktif olarak bulunmaktadır.