Feyza Akder
Feyza Akder 2015 yılında doktora derecesini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden almıştır. 2003 yılından bu yana kültür ve sanat alanında çalışan Akder, 2015-2022 yılları arasında Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Merkezi'nde Ankara manzara resimlerinin dokümantasyonunu konu alan doktora sonrası araştırma projesini sürdürmüştür.