Bülent Ayyıldız
Doç. Dr. Bülent Ayyıldız, Ankara Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında 2012 tarihinden beri çalışmaktadır. 2013 yılında yüksek lisansını aynı anabilim dalında tamamlamıştır. İtalyan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında 2017 yılında İtalyan Edebiyatı ve Öte Dünyaya Yolculuk (X.-XIV. Yüzyıllar) başlıklı tezini tamamlayarak doktor unvanını almıştır. Çalışma alanları arasında çağdaş ve klasik dönem İtalyan edebiyatı, İtalyan seyyahlar ve gezi edebiyatı, İtalyan bilim-kurgu ve tarihsel romanı, Osmanlı İmparatorluğu ve İtalyan devletleri ilişkileri bulunmaktadır. Klasik İtalyan edebiyatının önemli isimleri Dante ve Petrarca’yı konu alan çalışmalar yayımlamıştır ve Çağdaş İtalyan edebiyatı, özellikle de XX. yüzyıl İtalyan edebiyatının önemli isimlerinden olan Cassola, Pirandello, Alvaro, Svevo ve Calvino gibi yazarlar üzerine yayımlanmış pek çok çalışması bulunmaktadır.