Arda Can Özsu
Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünde “Osmanlı ve Cumhuriyet Modernleşmesinde Gayrimüslim Sanatçılar” başlıklı yüksek lisans tezini yazdı. 2016’da kentsel değişim ve dönüşümü abisi Öncü Özsu’yla irdeledikleri “Özsu Evi: Hamamönü’nün Sosyokültürel Tarihi Üzerine Bir Deneme” adını taşıyan belgesel çalışmalarını Koç Üniversitesi VEKAM desteğiyle çektiler. Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesinde ve Güzel Sanatlar Fakültesinde dersler vermekte. 2022’de Fırat Şenol ile birlikte Bein İZTV’de İstanbul’un kent belleğine eğilen 13 bölümlük “Hafıza Durakları” belgeseline ve Luys TV’de “Portreler” başlıklı kültür sanat programına danışmanlık yaptı. Özsu, AICA (Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği) üyesidir.

    Ankara üzüm bağı Kent

    Arşivde Kaybolduk | Üzümü yiyip bağını sormak

    Deliliğinden kurtulmak isteyen ve dünyayı dolaşmaya karar veren şarap tanrısı Dionysos, Frigya’ya gittiğinde iyileşir.[1] O halde şarap tanrısının bu iyileştirici yolundan ilerleyerek Ankara topraklarında üzümden,...