KentHafıza

#Ankaramüzeleri paylaşım hareketi

Cumhuriyet ideallerinin ve yeni bir hayatın sembolü olan başkent Ankara’nın makus bir kaderi var: başkent olmadan önce genellikle “tozlu ve kurak bir kasaba” olarak tanımlanmak. Oysa Ankara’nın Timur’un fillerini saklayabilecek ormanlarının, şehrin dört bir yanından akan şırıl şırıl su kaynaklarının olduğunu; hatta bu su kaynaklarının Bentderesi’nden Bülbülderesi’ne, Çayyolu’ndan Keklikpınarı’na kadar pek çok semte ilham verdiğini duymayan kalmamıştır.

Cumhuriyet Dönemi’nden önce Roma, Galat, Frig gibi önemli uygarlıklara başkentlik yapmış, tarihin en önemli düğümlerinin çözüldüğü kadim Ankara, üzerine yapışan “tozlu” ve “kurak” kavramlarını silkeleyedursun, bir de grilikle ve sıkıcılıkla suçlanır. Bilmezler, ne sıkıcı ne de gridir Ankara, belki biraz mahcup biraz da derindir. Yaşadıkça, baktıkça, içine çektikçe, zamanla anlaşılır sakladığı o derin mana. Bakmak yetmez, görmek gerekir. Sokaklarında yürümek, dokusunu hissetmek, izlerini takip etmek, anlattığı hikayeye kulak vermek gerekir. Duymak isteyene kentin her bir metrekaresinde fısıldanan bir hikaye vardır. Belki de bu hikayelerin en yüksek sesle duyulduğu yerler müzelerdir. Kültürel, doğal, tarihi, arkeolojik ve tematik içeriklerle farklılaşan müzeler, geçmiş ve günümüzle olduğu kadar kentle ve kent kimliğiyle de iletişim kurmada önemli kültürel mekanlar olarak karşımıza çıkar.

Kent kimliğinin, kültürünün anlaşılmasında iletişimin önemli bir araç olduğunu son zamanlarda daha iyi anlar olduk. Kentler sahip oldukları tüm kültürel, doğal, tarihi değerleriyle iletişim süreçlerinin öznesi haline gelmekle kalmıyor; sahip oldukları çoklu katmanın ve kültürel çeşitliliğin kenti deneyimleyen çevrelerce anlaşılması ve aidiyet bilincinin geliştirilmesinde de önemli bir yer tutuyor. Kent iletişimi ya da markalaşma sürecinde kent kültürünü oluşturan ve deneyimleyen “kentli” ile kültürün, kimliğin inşası ve aktarımı rolünü üstlenen müzeler, kent iletişiminde önemli aktörler olarak ön plana çıkıyor. Değişen dünyanın yeni gereklilikleriyle birlikte müzelerin rolü, temel işlevlerinden bazıları olan eğitim, kültür ve bilgi aktarımının yanı sıra kentlilik bilincinin ve kent iletişim stratejilerinin oluşturulması bakımından da giderek daha önemli hale geliyor.

Koç Üniversitesi VEKAM, 2022 yılında yürütücülüğünü iletişim doçentleri Burcu Zeybek ve İlknur Doğu Öztürk’ün yaptığı “Marka Kent İletişiminde Müzelerin Rolü: Ankara Örneği” başlıklı iletişim odaklı araştırma projesini desteklemeye başladı. Marka kent iletişimi, kentlerin bilim ve kültür kurumları, ticari faaliyetleri, sanat ve spor etkinlikleri, somut ve somut olmayan kültürel, doğal, tarihi miras değerleri gibi tüm unsurlarını öne çıkararak kentin tanınırlığını ve kent ile insanlar arasındaki etkileşimi arttıracak iletişim stratejilerinin oluşturulmasını içeriyor. Bu kapsamda desteklenen proje, marka kent yaratma sürecinde kültürel mirasın önemine dikkat çekmeyi, kentlerin marka iletişimi yönetimleri kapsamında, müzelerin çekici unsurlar olarak algılanması konusunda tespitlerde bulunmayı, marka kentlerin iletişim sürecinde müzelerin rolünü tespit etmeyi ve iletişim stratejileri konusunda öneriler getirmeyi amaçlıyor.

#Ankaramüzeleri

Müzelerin marka kent iletişimindeki rolünü inceleyen ve bunu incelerken kent imajına önemli katkıları olan müzelerin sosyal ağ paylaşımlarına konu olma durumunu ele alan proje, sosyal ağ kullanıcılarının kente ilişkin izlenimlerini, Instagram üzerinden #Ankaramüzeleri etiketi ile yapılacak paylaşımların veri analizini gerçekleştirerek tespit edebilmeyi hedefliyor. Kültürel kurumlar olan müzelerin sosyal ağlarda daha erişilebilir olmasını sağlayacak paylaşım hareketi sonunda elde edilecek veri ve sonuçların bir değerlendirme toplantısıyla paylaşılması planlanıyor.

Bu kapsamda proje, 18-24 Mayıs 2023 tarihleri arasında başlatılacak Ankara Müzeleri Paylaşım Hareketi ile herkesi #Ankaramüzeleri etiketi altında buluşmaya ve Ankara müzelerinin marka kent iletişimindeki rolünü birlikte keşfetmeye davet ediyor.

Ankara müzeleri etiket

Paylaşımlarınız sırasında “#” kullanımı önemli bir yer tutuyor çünkü “#” içerikleri kategorilere ayırıyor, hedef kitleye ulaşmada etkili oluyor, topluluk oluşturmaya yarıyor, etkileşimin hızlanmasını sağlıyor ve paylaşım hareketine öncülük ediyor.

Paylaşımlarınız neden önemli?

18-24 Mayıs 2023 tarihleri arasında Ankara müzelerinden Instagram’da #Ankaramüzeleri etiketiyle yapacağınız paylaşımlarla kent iletişiminde müzelerin rolünü birlikte belirlemeyi ve müze iletişimi çerçevesinde birlikte öneriler getirmeyi önemsiyoruz.

Ankara müzeleri paylaşım hareketi katılım

Paylaşım hareketine katılmak oldukça kolay:

  • 18-24 Mayıs 2023 tarihleri arasında Ankara müzelerinden paylaşmak istediğiniz fotoğrafı çekin,
  • Veri analizinin yapılabilmesi için fotoğrafı paylaşmadan önce Instagram profilinizi açık hale getirin,
  • Paylaşımlarınıza #Ankaramüzeleri etiketini ekleyin.

Aşağıdaki QR kodu okutarak #Ankaramüzeleri etiketine kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Ankara müzeleri QR

Yazar: Arzu Beril Kırcı
Koç Üniversitesi VEKAM Proje ve Etkinlik Sorumlusu


*Marka Kent İletişiminde Müzelerin Rolü: Ankara Örneği Projesi TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Koç Üniversitesi VEKAM tarafından desteklenmektedir.

Bir Cevap Yazın
Hıdırlıktepe ABB Kent

Ankara’nın yeni zirvesi Hıdırlıktepe

Başkent Ankara, coğrafi yapısıyla dikkat çeken bir şehir. Şehrin tam merkezinde manzarası ve tarihiyle öne çıkan Hıdırlıktepe, Ankara’nın göbeğindeki en yüksek tepe. Bir üçgen gibi...